Cách nấu các món và chế biến tôm tích - tôm tít ngon | tunghaisan.com

Cách nấu các món và chế biến tôm tích - tôm tít ngon

Đánh giá: 
No votes yet
Tôm tích (tôm tít) tươi sống - tôm bọ ngựa giá rẻ nhất, Tôm tích (tôm tít) tươi sống - tôm bọ ngựa đẹp nhất Hà Nội
Tôm tích (tôm tít) tươi sống - tôm bọ ngựa giá rẻ nhất, Tôm tích (tôm tít) tươi sống - tôm bọ ngựa đẹp nhất Hà Nội
Tôm tích (tôm tít) tươi sống - tôm bọ ngựa giá rẻ nhất, Tôm tích (tôm tít) tươi sống - tôm bọ ngựa đẹp nhất Hà Nội
Tôm tích (tôm tít) tươi sống - tôm bọ ngựa giá rẻ nhất, Tôm tích (tôm tít) tươi sống - tôm bọ ngựa đẹp nhất Hà Nội

Tôm tích (tôm tít) tươi sống - tôm bọ ngựa

List price: 0 VND/KG

Tôm tích tươi sống (tôm tít) hay tôm bọ ngựa có tên khoa học là Mantis shrimp, hoặc stomatopod, là một loại giáp xác biển thuộc Stomatopoda. các nhánh Stomatopods từ các thành viên khác của lớp lớp giáp mềm. Phần lớn các loài Stomatopoda có chiều dài khoảng 10 cm (3,9 in). Một số ít có thể đạt tới 38 cm (15 in). Tôm bọ ngựa lớn nhất từng bắt có chiều dài 46 cm (18 in) và bị bắt trong sông Ấn Độ, gần Fort Pierce, Florida của Mỹ.

Subscribe to RSS - Cách nấu các món và chế biến tôm tích - tôm tít ngon